HUSUKE

Husukessa hoidetaan huuli- ja suulakihalkiota, kallon saumojen luutumishäiriöitä (kraniosynostooseja) sekä näihin liittyviä oireyhtymiä. Lisäksi hoidetaan muita epämuodostumia sekä lasten plastiikkakirurgiaa vaativia kasvaimia ja vammoja. Husuke on Suomen ainoa lasten plastiikkakirurginen osasto.

Pienten potilasryhmien hyvien hoitotulosten turvaamiseksi hoidon keskittäminen on tärkeää. Halkiohoito on Suomessa keskitetty Husukeen jo 1940-luvulla. Hoitoon tulee noin 120 halkiolasta vuodessa. Näistä yli sata hoidetaan Husukessa. Uusia kraniosynostooseja todetaan vuosittain noin 50. Husukessa tehdään vuosittain noin 40 kallon korjausleikkausta eli kranioplastiaa. Myös kraniosynostoosien ja niihin liittyvien oireyhtymien hoito on Suomessa keskitetty asetuksella (www.finlex.fi).