Sosiaaliturva

PÄIVITETTY 4/2016 Lainattu kohteesta "HYKS Tukielinkirurgia ja plastiikkakirurgia, Huuli-suulakihalkiokeskus poliklinikka"

Halkiolapsen sosiaaliturva

Halkiolapsen hoidosta aiheutuu vanhemmille jonkin verran kustannuksia ja hoidon järjestelyjä. Kustannuksia tulee mm. sairaalan hoitopäivä- ja poliklinikkamaksuista, lapsipotilaan ja saattajan matkoista sairaalaan ja saattajan mahdollisista yöpymiskuluista. Kela korvaa osan edellä mainituista kustannuksista. Vuodeosastohoito sairaalassa maksaa 38,80 euroa/vrk enintään 7 vrk/vuosi, poliklinikkakäynti 32,70 euroa. Asiakasmaksukatto on 691 euroa/ kalenterivuosi. Alaikäisen lapsen hoidot huomioidaan jommankumman vanhemman maksukertymässä. Maksukaton täytyttyä potilaalle myönnetään vapaakortti, joka on voimassa vuoden loppuun. Vapaakortilla osastohoidon hinta on 17,90 euroa/ vrk, poliklinikka- ja sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia, samoin terveyskeskuskäynnit. Maksukattoasioita hoitaa potilaslaskutus (p. 09 471 78550). Hoidosta oman kunnan tai toisen sairaanhoitopiirin sairaalassa tai tk:ssa, tulee ilmoittaa HUS:n potilasmaksutoimistoon. Nämä käyntimaksut kerryttävät maksukattoa.

Kela korvaa sairauden hoitoon, tutkimuksiin ja kuntoutukseen tehdyt matkat halvimman kulkuneuvon mukaan. Omavastuuosuus on 25 euroa/suunta. Oman auton käytön korvaus on 20 snt/km. Kelaa varten tarvitaan matkatodistus taksimatkoista, ja yli 100 km:n pituisista, omalla autolla kuljetuista matkoista. HUS-alueella Kelan korvaama taksimatka tulee tilata aina numerosta 0100 84 000. Muusta numerosta tilattaessa matkan omavastuu on 50 euroa, eikä se kerrytä omavastuukattoa joka on 300 euroa/ vuosi. Maksukattoa kerryttävät myös pienet kertamaksut, esim. bussimatkat, jotka tulee ilmoittaa Kelalle. Kela ilmoittaa, kun matkakatto on täyttynyt. Kelan yöpymiskorvausta haetaan matkakorvaushakemuksella ja yöpymisrahaa voi saada enintään 20,18 euroa yöltä. Yöpymisestä aiheutuneista kustannuksista tulee aina esittää erillinen kuitti matkakorvaushakemuksen liitteeksi.

Lapsensa hoitoon osallistuville vanhemmille voi tulla ansiomenetystä, jota Kela voi korvata erityishoitorahana. Kelan erityishoitorahahakemukseen tulee liittää hoitavan lääkärin D-todistus. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu lapselle, joka sairauden tai vamman takia on vähintään 6 kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeessa niin, että se sitoo perhettä enemmän kuin saman ikäisen terveen lapsen hoito. Kelan alle 16-vuotiaan vammaistukihakemukseen tulee liittää hoitavan lääkärin C-lausunto. Sairauden tai vamman diagnoosi ei pelkästään ratkaise lapsen oikeutta vammaistukeen. Oikeus tukeen ja sen tasoon arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon hoitoa ja huolenpitoa lapsi tarvitsee. Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon hoidon ja huolenpidon tarpeen mukaan.

Vammaistuki myönnetään yleensä määräajaksi, jonka päätyttyä siihen voi hakea jatkoa. Vaikka monet sairaudet ovat elinikäisiä, niiden aiheuttama hoidon ja huolenpidon tarve voi muuttua, kun lapsi kasvaa ja kehittyy. Tuen maksuaika riippuu siitä, miten pitkään lapsen sairaudesta tai vammasta aiheutuvan hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioidaan kestävän.

Kelan puhelinpalvelu neuvoo arkipäivisin klo 8–18: Lapsiperheiden tuet 020 692 206, Vammaistuet 020 692 211, Sairastaminen 020 692 204. Jos tulot eivät riitä sairauden aiheuttamista kustannuksista selviytymiseen, kotikunnan sosiaalitoimistosta voi hakea tietyin edellytyksin toimeentulotukea. Halkiopotilaiden vanhemmat voivat tarpeen mukaan tavata sosiaalityöntekijän ensikäynnillä Töölön sairaalassa Husuken poliklinikalla ja hoitojakson aikana Lastenklinikan vuodeosastoilla ULS3, K6 tai K8. Sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa sekä perheiden asioiden hoitamisessa. Terveyssosiaalityön palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai hoitohenkilökunnan välityksellä.

Sosiaalityön yhteystiedot: Töölön sairaala p. 09 471 87625, Lastenklinikka osastot ULS3 p. 050 427 0814, K6 p. 050 427 1235 ja K8 p. 050 428 4784, sekä HUS-vaihde p. 09 4711.