Halkiovauva perheessä

Halkiovauva syntyy

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmat ovat uuden asian edessä. Ensimmäisen lapsen syntymä vaikuttaa monella tavalla tuoreiden vanhempien elämään. Isä ja äiti joutuvat opettelemaan monta asiaa. Myös itsestään ja puolisostaan oppii uutta. Vanhemmat joutuvat käsittelemään monenlaisia uuden perheenjäsen mukanaan tuomia tunteita. Vauvan myötä perheen dynamiikka muuttuu olennaisesti. Jokainen seuraava lapsi perheessä muuttaa tätä dynamiikkaa.

Kun perheeseen syntyy vauva, jolla on jokin terveydellinen erityispiirre, vanhemmilta vaaditaan kaiken muun lisäksi sopeutumista tähän lapsensa erityisominaisuuteen.

Halkiovauvan syntymä voi olla vanhemmille ja sukulaisille järkytys. Usein järkytys liittyy siihen, ettei perheellä ole lapsen syntymän hetkellä tietoa halkiosta ja sen hoidosta. On luonnollista kokea surua, pelkoa, vihaa, pettymystä, epäonnistumista ja muita negatiivisia tunteita. Samalla vanhemmat kuitenkin kokevat yleensä myös niitä huikaisevia ilon ja onnen tunteita, joita lapsen syntymä aiheuttaa. Jotta äiti ja isä pääsisivät nauttimaan syntymään ja uuteen perheenjäseneen liittyvistä positiivisista tunteista mahdollisimman täysimääräisesti, heidän tulisi saada heti syntymän jälkeen tarpeen mukaan sekä tietopuolista informaatiota halkiosta että henkistä tukea.

Halkiot ovat yleisin synnynnäinen pään ja kaulan alueen epämuodostuma. Kyse ei ole siis mitenkään erityisen harvinaisesta asiasta. Niinpä myös halkiohoito on pitkälle kehittynyttä. Suomalainen halkiohoito on erittäin korkeatasoista. Tuoreen halkiovauvan vanhempien on tärkeä tietää, että halkio korjataan jo varhaisessa vaiheessa ja lapsen ulkonäkö muuttuu tällöin ”normaaliksi”. Jotkut vanhemmat ottavat runsaasti valokuvia vauvastaan, mutta on myös niitä vanhempia, jotka eivät tahdo kuvia ajasta ennen korjausleikkausta. Joskus nämä vanhemmat harmittelevat myöhemmin sitä, ettei heillä ole esittää lapselleen kuvia tämän varhaisesta vauva-ajasta. Tunteet ovat tässä vaiheessa jo tasoittuneet ja nyt perhe olisi valmis katsomaan myös kuvia, joissa halkio näkyy.

Halkiovauvan synnyttyä on yleistä, että vanhemmat pohtivat yksin tai yhdessä sitä, miksi juuri heille syntyi halkiolapsi. On tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät, ettei heidän ole syytä syyllistää itseään. Halkioiden syytä ei tunneta tarkasti. Tämän hetken tietämyksen mukaan geneettisillä tekijöillä ja ympäristötekijöillä on merkitystä halkion synnyssä. Ilmeisesti myös perintötekijät vaikuttavat jonkun verran. Mikään yksittäisen tekijän kuten tietyn ruoka-aineen ei ole näytetty aiheuttavan halkion syntymistä. Näin ollen on täysin turhaa pohtia raskaudenaikaista ruokavaliotaan ja yhdistää halkion syntyä siihen.

Vanhempien sopeutuminen halkiolapsen syntymään riippuu monista tekijöitä. Asioiden kokeminen on aina jossain määrin yksilöllistä. On vanhempia, joita halkio ei säikäytä oikeastaan lainkaan. He saattavat jopa kiusaantua sairaalassa tarjotusta henkisestä tuesta. Toisaalta on äitejä ja isiä, jotka järkyttyvät syvästi kuullessaan, että heille on syntynyt halkiolapsi. Jos kuulut niihin vanhempiin, jolla kielteiset tunteet ovat päälimmäisinä, sinun on hyvä tietää, ettet ole yksin. Suhupo ry:n tukihenkilöt ja Husuken henkilökunta keskustelevat mielellään kanssasi ja jakavat kokemuksiasi. On tärkeää, ettei tunteitasi vähätellä. Jokaisella on oikeus tunteisiinsa. Jotta vauvan ja vanhempien tunnesuhde pääsisi kehittymään suotuisasti on kuitenkin tärkeää, että saat käsiteltyä tunteitasi siten, etteivät kielteiset tuntemukset heijastu pitemmän päälle lapsisuhteeseesi.

Kukin sopeutuu uuteen tilanteeseen halkiolapsen vanhempana omalla tavallaan. Jotkut hankkivat mahdollisimman paljon tietoa halkioasioita. Internetissä onkin saatavilla runsaasti tietoa, esimerkiksi halkiopotilaiden järjestöjen sivuilla ympäri maailmaa. Linkkejä näille sivuille löydät Suhupon nettisivuilta kohdasta ”linkit”. Jotkut purkavat tuntojaan keskustelemalla toisten halkiovanhempien kanssa. Tähän sinulla on mahdollisuus keskustelupalstallamme tai tukihenkilöidemme kautta.