Leikkauskertomuksia

Muutamat yhdistyksemme jäsenet ovat kirjoittaneet halkion vaatimasta leikkaushoidosta:

Ilonan ensimmäiset leikkaukset

Luunsiirtoleikkaus aikuiselle

Osteotomia ylä- ja alaleukaan aikuiselle

Osteotomia ja nenäleikkaus aikuiselle

Opinnäytetyö: Se on siinä ja tulee aina olemaan - tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä. (4/2003)