Mikä on halkio

Huuli- ja suulakihalkiot voidaan ryhmitellä eri tavoin, koska halkiomuodoilla on lukusia eroja. Halkiot ryhmitellään kahteen omaan ryhmäänsä: ensimmäiseen kuuluvat huulihalkiot sekä huuli-suulakihalkiot. Toiseen ryhmään kuuluvat pelkästään suulakihalkiot. Molempien ryhmien halkioita pidetään saman sukuisina, mutta kuitenkin ne ovat erillisiä epämuodostumia.

Huuli-suulakihalkio vaikuttaa lapsen kasvojen kasvuun, puheeseen, ulkonäköön ja kehitykseen. Puolestaan suulakihalkion vaikutus kyseisiin kehitysasteisiin ei ole niin voimakas. Halkiot jakautuvat myös vielä näiden päätyyppien sisällä: huuli-ienhalkiot, huulihalkiot sekä huuli-suulakihalkiot. Näitä tyyppejä esiintyy eriasteisina, vasemman- tai oikeanpuoleisina taikka molemmin puoleisina.

Toispuoleisessa halkiomuodossa luustorakenne on ehjä ja halkio on nähtävissä eriasteisena huulen alueella. Molemmin puoleisessa huulihalkiossa suuta ympäröivä rengaslihas katkeaa osittain tai kokonaan halkiokohtaan ja kiinnittyy ylös sierainten ala osan seutuun. Myös tässä halkiomuodossa luustorakenne on ehjä.

Toispuoleinen huuli-ienhalkio vastaa lievimmässä muodossaan huulihalkiota. Halkiossa hammaskaaren rakenne sekä huuli on halki, mutta suulaki on ehjä.

Molemminpuoleinen huuli-ienhalkio on harvinainen. Nenän profiili on litteä, yläleuan etuosa on kiertynyt eteen ja ylös. Suulaki on ehjä. Toispuoleisessa huuli-suulakihalkiossa on yleensä myös ienhalkio. Tämä halkiotyyppi on täydellinen. Nenän väliseinä on voimakkaasti kallellaan.

Molemminpuoleinen huuli-suulakihalkio on yleensä täydellinen. Nenän kärki litteä ja leveä. Yläleuka ja hammaskaaren keskiosa pääsee kasvamaan ja kiertymään eteen-ja ylöspäin.

Suulakihalkioita on monenlaisia. On kovan ja pehmeän suulaen halkioita. Tai täydellisiä suulakihalkioita jotka sisältävät pehmeän ja kovan suulaen halkeaman.

Näiden halkiomuotojen ohella on myös ns. ”sekamuotoja”. Näissä sekoittuu yleensä kahden erityyppisen halkiomuodon tyyppejä.